newww-copy

Началната част на книгата “Зелената планета” може да изтеглите от тук

Първа глава на книгата изтеглете от тук

Втора глава на книгата изтеглете от тук

Как да спечелят креативните и предприемчивите?

Надяваме се с тази книга да дадем десетки отговори на горния кратък въпрос.

Тази книга е насочена към бъдещето, за разлика от подобни на същата тематика, които са пълни с разкази за минали успешни изобретения и иновации. Тук се анализира кухнята на самото правене на новостите за устойчив бизнес. Независимо дали той е вече факт, или е в разработка, или само е планиран. И точно затова книгата е в пряка полза на активните и предприемчивите. Информацията е свободна и е на разположение и на най-широка публика, която да ползва представените актуални новаторски разработки. Ако иновациите трябва да са легално защитени части от устойчив бизнес, предприемчивите могат да придобият необходимите им лицензи от борсата за изобретения  на http://starton.biz  .

wasfd

Съдържание на книгата „ЗЕЛЕНАТА ПЛАНЕТА

Въведение

Първа глава

  1. Изобретения, патенти и иновации

1.1. Дефиниция

  1. Изобретение, което предстои да бъде признато за патент или не (patent pending).

Б. Патент

В. Изобретение по закон

1.2. Изобретението като субект на Търговския закон

  1. 3. Някои нематериални обекти, които не се смятат за изобретения

1.3.1. Открития и научни теории и идеи

1.3.2. Математически формули и методи.

1.3.3. Резултати от художествено творчество.

1.3.4. Планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или за делова дейност.

  1. 4. Иновации
  2. 5. Предприемачеството

Втора глава

  1. Предприемачески иновации

2.1. Изобретения за предприемачи

2.2. Предприемаческият процес

2.3. Източници на иновациите

2.4. Обратната страна

2.4.1. Безжичното пренасяне на електроенергия

2.4.2. Електромобилът EV1 на компанията „Дженеръл мотърс”

2.4.3. Смъртта на американския трамвай

2.4.4. „Лудата табуретка” Volkswagen Lupo

2.4.5. Свободната безплатна енергия

2.4.6. Лекарство чудо  срещу рак

2.4.7. Транспортни средства, задвижвани с гориво от вода

2.4.8. Спорният хроновизьор

2.6. Изобретателският процес

2.6 1. Какво казват  Айнщайн и Тесла по този въпрос ?

2.6 2. Развитие на изобретенията към иновации за устойчив растеж

2.6 3. Сравнение на варианти на изобретението

2.6 4. Верификация на изобретението

2.7. Правна защита на изобретенията

2.8. Приложение на изобретенията

Книгата е написана на достъпен език за най-широк кръг читатели. Затова, например, в трета глава е представена подробно по-непопулярната хидрокинетична технология. Там е показан начинът за най-евтиното и най-природосъобразното енергопроизводство на чиста енергия.

А в непосредствено следващия първи раздел раздел (том) са анализирани редица изобретения за конкретни реализации и на други чисти енергийни технологии.

Преминаването към възобновяеми енергийни източници е ключов фактор за генериране на чиста енергия. Използването на естествените възобновями природни енергийни ресурси пряко намалява  вредните емисии при енергопроизводството. Но постигането на този преход трябва да вземе под внимание свързаните с това разходи и обществената им приемливост.  И точно за това са необходими иновациите. Именно те дават подходящите технически решения за безвъглеродната и нисковъглеродната енергетика.

Вторият раздел (том)  на книгата е посветен на изобретения и иновации за здравословен живот. Те са неизменен приоритет на  устойчивото развитие. Без съмнение, хората са тези, които със своите лични и групови целенасочени усилия развиват иновациите и техническия прогрес. И това става предимно на волево индивидуално ниво, независимо дали действат сами или в група. Вторият раздел разглежда иновации, които подобряват жизнените сили на човека, а с това и неговите творчески възможности, независимо от възрастта, пола, образованието и редица други различия.

Но и в останалите раздели, също са представени иновации, които повече или по-малко, влияят на човешкото здраве и опазване чистотата на средата, в която живеем. Иновациите, изложени в тях, имат за цел спиране на глобалното затопляне. Безспорно, то вреди на всички аспекти на здравословния начин на живот и изобщо на човешката цивилизация на земята. Но на първо място на неговото здраве. Затова, каквито и мерки да се реализират за намаляване на глобалното затопляне, те ще се отразят здравословно на всички и ще предотвратят климатичните емиграция, например. Обратното развитие ще повиши морското равнище и ще удави огромни площи плодородни земи. Това ще задълбочи дефицита на храни за хората и домашните животни, който дефицит и в момента е фактор за бедността на планетата. А пък това пряко води и до ръст на социалното неравенство, което ще изостри противоречията „бедни-богати” в планетарен мащаб.

Трети раздел (том)  на книгата разглежда как енергийна ефективност се използва във всички сектори на икономиката – от отделните домакинства до едрия бизнес. Един от основните начини за намаляване на емисиите на ПГ е използването на енергийните ресурси по възможно най-ефективния начин, така че тяхната производителност да се увеличи максимално.

Анализирани са поредица от изобретения за енергоефективни проекти. Всеки от тях може да се направи с едно или повече изобретения.  А и няколко проекта са възможни с едно и също новаторско решение от едно единствено изобретение, било то устройство или технология.

Например, изобретението за допълнителното изолационно пано за прозоречни стъкла може да е част от енергоефективна дограма. Същото може да  е от мерките за саниране на сгради със съществуващи дограми или елемент на климатизиращ прозорец.

Проекти с такива пана са желани за всички плюс енергийни сгради, които генерират повече енергия, от колкото консумират. Подобно е за пасивни къщи и „зелените селища” с тях.

Четвъртият раздел (том) на книгата е посветен на иновации за новоразработени екологични транспортни средства. Повечето развити държави вече наложиха строги норми за редуциране на ПГ, изхвърляни от автомобилите. Успоредно с тях въведоха и ефективни икономически стимули, както за производителите, така и за потребителите на автомобили. Същевременно екостандартите Евро 5 и Евро 6  значително ограничиха пазара на мощните масови коли. Покриването на тези стандарти от малолитражните градски конвенционални коли не е проблем. А пък за любителите на бързите коли, водещите производители вече се отказват и от хибридните технологии, които ще остана на автомобилния пазар за по-малки коли.

Вече направиха Поршето 100% електрическо. Същата компания “Фолксваген” разработи изцяло електрически ван “Бъди”, а пък най-големият производител на спортни електрически коли – “Тесла” предлага и семеен 100% електрически джип.

Не трябва да забравяме, че електрическите возила са с нулеви замърсяващи емисии, те са по-малко ресурсоемки от конвенционалните в производство и са по-малко енергоемки в движение. Така те отговарят на критериите за устойчив растеж, но поради монополни и други причини крайните им продажни цени все още не са съвсем рационални.

Във всеки наш автомобилен проект използваме повече от един патент. Например, при всички хибридни двигатели и хибридни коли се прилага патентованата „Система за охлаждане на хибридни превозни средства”, съгласно патент BG 65420 (В1). Той е част от проектите по патент BG 65481 (В1), както и по BG 65421(В1). В тези патенти е предвидено интелигентно управление на всички режими на движение и спиране.  Същото можем да кажем за издаденото вече свидетелство за полезен модел BG 1831 (U1) и очакван патент за „Автомобил с геометрично управляеми странични наклони”. Това техническо решение автоматично, с помощта на сензорна електроника, осигурява баланс в завои на релсови и нерелсови транспортни средства, фериботни кораби, както и на амфибии, чиито център на тежестта е над водата.

За поръчки на книгата се обадете на 0876 40 37 27. Цената за един екземпляр е 99 лева (деветдесет и девет лева) с безплатна доставка до желан офис на куриерите Еконт. Четирите раздела на книгата са представени в  четири отделни тома в останалите рубрики на този портал http://b2b.engineering, а именно:

Първи том „чиста енергия

Втори том „здравословен начин на живот

Трети том „енергийна ефективност

Четвърти том „Екотранспорт

Цената за един екземпляр от всеки отделен том е 39 лева (тридесет и девет лева) с безплатна доставка до желан офис на куриерите Еконт. Цената на сборната книга с четирите тома е 99 лева (деветдесет и девет лева) с безплатна доставка до желан офис на куриерите Еконт.

МЕЖДУНАРОДЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ И ИЗОБРЕТАТЕЛИ

http://b2b.engineering

Началната част на книгата “Зелената планета” може да изтеглите от тук

Първа глава на книгата изтеглете от тук

Втора глава на книгата изтеглете от тук